ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ የቻይና አልባሳትና ጨርቃጨረቅ ም/ቤት አባላትን አነጋገሩ