ዲያስፖራዉን የምንጠይቀው https://www.Agerfiker.com በመግባት የዜግነት ውዴታውን እንዲወጣ ነው