”ደሃ በሆኔ ብቻ በሌለሁበት ልጆቼ ተሽጠውብኛል” ሁለት ልጆቻቸውን የሚፈልጉት ወ/ሮ ጥሩወርቅ ታከለ