የዶክተር ምህረት አነቃቂ ንግግሮች በሥራ፣ ዕረፍትና ውጥረት ላይ ትኩረታቸውን አድርገዋል