የአሮጌ ጎማ ተጠቃሚዎች በግዥና ንብረት አወጋገድ አገልግሎት ላይ ቅሬታቸውን እያቀረቡ ነው