የሚኒስትሮች ም/ቤት ስብሰባ በሁለት ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ የሚከተሉትን ዉሳኔዎች አሳለፈ።