ከዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ሰብሳቢ ፕ/ር አለማየሁ ወ/ ማሪያም ጋር የተደረገ ቆይታ