አንድነትን ከመስበክ ጥላቻን መስበክ እየቀለለ ነው፤ ለምን የጋዜጠኞች ዕይታ በአማራ ቴሌቪዥን