አንድነትን ከመስበክ ጥላቻን መስበክ እየቀለለ ነው፤ ለምን የጋዜጠኞች ዕይታ ክፍል አንድ