‹‹አመራርነት በእውቀትና በክህሎት መሆን አለበት፡፡›› የአንክሻ ጓጉሳ ነዋሪዎች