ነገረ ነዋይ ክፍል 19 (ብድር (አበዳሪ እና ተበዳሪ) ) / Negere Neway Ep 19(Credit lender and lender)