ብሄሩን መርጦ የተወለደ ሰዉ ያዉቃሉ? Do You Know Anyone Born choosing their Behare