በከተማ ልማትና ቤቶች ዘርፍ የዋልታ ጥናት በርካታ ትኩረት የሚሹ ጉዳዮችን ጠቁሟል፤ ቪዲዮዉን ይመልከቱ፡፡