”በምጥ ለተያዘች ሴት ትራንስፖርት በነጻ እንሰጣለን” ሳምራዊት ፍቅሩ የራይድ መስራችና ስ/አስኪያጅ