‹‹በመልካም አስተዳደር ችግር መንቀሳቀስ አልቻልንም፡፡››የቲሊሊ ከተማ ነዋሪዎች