Efrem G/tsadik – Nabra Alem : New Ethiopian Tigrigna Music

Efrem G/tsadik – Nabra Alem /ናብራ ዓለም New Ethiopian Tigrigna Music (Official Video)