• የኢትዮጵያ፣ የግብፅና የሱዳን መሪዎች በአባይ ወንዝ አጠቃቀም ላይና በሌሎች የሶስትዮች የጋራ ጉዳዮች ላይ እንደ አንድ ሀገር ሆነው ለመሥራት ተስማሙ፡፡