የፍትአብሄር ጉዳዮችን በተመለከተ የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት በ2009 ዓ.ም ያከናወናቸው ዋና ዋና ስራዎችን በተመለከተ አሃዛዊ መረጃዎችን

You might be interested in