የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የሰጠው መግለጫ (ክፍል 2)