የኢትዮጵያ የህዝብ ለህዝብ ግኑኝነት ልዑክ ቡድን አስመራ ሲደርስ የተደረገለት አቀባበል