የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን ኪራይ ሰብሳቢነትን ለመከላከል የሚሰራቸውን ሥራዎች ውጤታማ ለማድረግ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ አሳሰበ፡፡