የአዲስ አበባ ኮንስትራሽን ቢሮ የዘርፉን ኢንዱስትሪ ለማስፈፀም የሚረዱ 4 መመሪያዎች ስራ ላይ አዋለ