ካስማ በኢፌዲሪ ህገ መንግስት የመጀመሪያ መግቢያ ላይ ያሉ ድንጋጌዎችን ጽንሰ ሀሳብ ይመለከታል፡/2/፡