“እንደራሴ” በፌደራል ዋና ኦዲተር የሒሳብ ክዋኔ እና ኦዲት ላይ ትኩረት ያደረገ ዝግጅት ሰኔ 01/2010