ብርቱ ወግ – አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የግል ትምህርት ቤቶች ክፍያን እና የትምህርት አሰጣጥ ዙሪያ የቀረበ ውይይት