በኢትዮጵያ በቋንቋና ባህል ልዩነት ያልተገደበ፤ በጋራ መኖርና መከባበር መገለጫ ሆኖ ዘልቋል።

You might be interested in