በአማራ ክልል የሚገኙ ብሄረሰቦች በቋንቋቸው የመማር፣ የመዳኘት እና ባህላቸውን የማሳደግ ህገ-መንግስታዊ መብቶቻቸው እንደተከበሩላቸው ገለጹ፡፡

You might be interested in