በሀገር አቀፍ ደረጃ ግንቦት 11/2ዐ1ዐ ዘጠና ሺህ የሚሆኑ ነባር መምህራንን እና በአመራርነት የቆዩ ሙያተኞች ብቃት ማረጋገጫ የፅሁፍ ምዘና ይሰጣል፡፡